Baza wiedzy

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Moduły fotowoltaiczne mogą wypełnić całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną gospodarstwa, w którym są instalowane. Energia pozyskiwana jest bezpośrednio z promieni słonecznych. Panele, składające się ogniw fotowoltaicznych w których  następuje konwersja promieniowania słonecznego na prąd. Prąd pozyskiwany na tym etapie jest stały, dlatego też do całego procesu wytwarzania energii  potrzebny jest inwerter (falowniki), który  przetwarza prąd stały na zmienny. Dzięki temu z energii mogą korzystać wszystkie domowe urządzenia. W instalacji PV znajdują się także odpowiednio dobrane zabezpieczenia, system montażowy, okablowanie i pozostały osprzęt.

Rozliczenie

Od 1 lipca 2016 r. funkcjonują w Polsce nowe zasady produkcji energii elektrycznej przez osoby fizyczne, rolników, samorządy, związki wyznaniowe. System ten opiera się o tzw. opust. Opust polega na bezgotówkowym rozliczeniu z zakładem energetycznym energii zużytej w budynku i wyprodukowanej z przydomowej mikro elektrowni . W przypadku instalacji o mocy do 10 kW (większość instalacji) możemy pobrać bezpłatnie 80% zmagazynowanej energii, natomiast dla większych instalacji (do 50 kW) można odebrać za darmo 70% energii. Wynika to z częściowej “opłaty za magazynowanie” pobieranej przez zakład energetyczny. Na odebranie zmagazynowanej energii mamy pełny rok, zatem energię wygenerowaną latem można odebrać zimą. Powyższe zasady są określone przez Ustawę o OZE, która gwarantuje niezmienność zasad przez 15 lat od uruchomienia instalacji.

Proces inwestycyjny
  1. POMYSŁ  Pomysł na zredukowanie kosztów energii elektrycznej oraz chęć zadbania o naszą wspólną przyszłość
  2. KONSULTACJE  –  Konsultacje z firmą Denergy Fotowoltaika  w ramach których zostanie dobrana moc oraz zweryfikowane techniczne możliwości montażu. Odpowiedni dobór instalacji jest szczególnie istotny w nowym systemie opustów.
  3. PROJEKT  – Projekt instalacji PV do którego zawsze podchodzimy indywidualnie. Nasz projektant w oparciu o przeprowadzony wywiad i otrzymane dokumenty optymalizuje rozmieszczenie, system mocowań, przyłączenie oraz zabezpieczenia instalacji PV.
  4. MONTAŻ  – Fachowy montaż jest gwarancją długiej i niezawodnej pracy instalacji fotowoltaicznej. Doświadczenie firmy Denergy Fotowoltaika jest gwarancją poprawności wykonanych prac.
  5. POMIARY – Pomiary pozwalają stwierdzić czy wykonane prace i oczekiwane parametry instalacji są spełnione. Zawsze stawiamy na najlepsze rozwiązania oparte o urządzenia renomowanych producentów z tego względu nie obawiamy się weryfikacji
  6. ZGŁOSZENIE –  Przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej konieczne jest dokonanie zgłoszenia do zakładu energetycznego wraz z kompletną dokumentacją techniczną.
Żywotność oraz gwarancja urządzeń

Moduły fotowoltaiczne są objęte 12-letnią gwarancją na produkt jako całość. Oprócz tego obowiązuje 25-letnia gwarancja spadku sprawności o nie więcej niż 0,7% rocznie, tak więc po 25 latach panele będą generowały nie mniej niż 80% mocy początkowej. Po zakończeniu tego okresu gwarancyjnego panele będą dalej pracowały, chociaż należy się spodziewać dalszego spadku sprawności. Jest to więc inwestycja na dziesięciolecia. Gwarancja na inwerter jest zależna od jego producenta i najczęściej wynosi od 5 do 10 lat. Podobnie jak w przypadku paneli, po okresie gwarancyjnym jest możliwa ich dalsza eksploatacja.  Projektowana żywotność inwerterów dobrej jakości to ponad 20 lat, co potwierdza wiele istniejących niemieckich instalacji. Oczywiście jest to urządzenia bardziej skomplikowane i podatne na awarie niż panele, zatem w końcu przyjdzie czas na naprawę lub wymianę inwertera. Jest to jednak bardzo odległa perspektywa.